Doorzichtige opbergboxen met ieder 16 dupiceerboards inclusief speelkaarten.

Tafels 1 t/m 5 spelen ieder een complete competitie met 6 ronden, ieder ronde speel je in 5 weken.

          Ronde1                   Ronde2   Ronde3    Ronde4    Ronde5    Ronde6

Tafel 1 start met box 1  >  box 5   >  box 4   >  box 3   >   box 2   >  box 1 

Tafel 2 start met box 5  >  box 1   >  box 2   >  box 3   >   box 4   >  box 5 

Tafel 3 start met box 4  >  box 5   >  box 1   >  box 2   >   box 3   >  box 4 

Tafel 4 start met box 3  >  box 4   >  box 5   >  box 1   >   box 2   >  box 3 

Tafel 5 start met box 2  >  box 3   >  box 4   >  box 5   >   box 1   >  box 2