Een aantal leden uit de drie regionale bridgeclubs 

maken gebruik van